0036 DSCF4349 Melvinkobe Photography

Wat is co-housing?

De laatste jaren ziet men de term “co-housing” steeds vaker opduiken. Lange tijd bestond er geen eenduidige definitie van deze samenlevingsvorm. Men gaat er echter vanuit dat het gaat om een feitelijke situatie van gemeenschappelijk wonen waarbij meerdere personen of huishoudens een gebouw met als hoofdfunctie wonen betrekken en dit op vrijwillige basis en waarbij de bewoners gezamenlijk instaan voor het beheer.

Anders dan een doorsnee koppel (of ze nu gehuwd, wettelijk, of feitelijk samenwonend zouden zijn), gaat het hier veelal (maar niet uitsluitend) om jonge, werkende professionals die op deze manier het hoofd bieden aan de stijgende huurprijzen in de stad. Studenten vallen niet onder deze regeling, daarvoor voorzien steden aparte regelingen en accomodaties.

Vlaamse Wooncode geeft geen expliciete definitie, maar plaatst co-housing onder de grotere term “gemeenschappelijk wonen”. Gemeenschappelijk wonen duidt op verschillende woonvormen (bv. co-housing, kangoeroewonen en zorgwonen) waarmee de bewoners een oplossing willen bieden voor betaalbaar of duurzaam wonen, vergrijzing, vereenzaming, leegstand of verloedering van waardevol patrimonium.

Een omvattende wettelijke begripsduiding is er echter niet op federaal vlak. Daarom moeten we, zoals zo vaak in België, terugvallen op de oude zegswijze “Goede afspraken maken goede vrienden”. Daarbij helpt VICUS u natuurlijk graag een handje.

Wat doet VICUS voor huurders?

VICUS bemiddelt in de verhuring van een omvangrijke portefeuille woningen. Niet elk huis is echter geschikt om dienst te doen als co-housing woonst.

Vooraleer VICUS een woning zal bestempelen als “conform voor co-housing”, moet de woning:

 • technisch volledig in orde zijn;
 • beschikken over een voldoende aantal functies zodat er een balans tussen private en gemeenschappelijke delen bestaat, zoals:
  • Minimaal drie slaapkamers,
  • Voldoende uitgerust sanitair,
  • Kwalitatieve materialen om intensief gebruik aan te kunnen;
  • Voldoende vierkante meters.
 • een grondige case by case analyse door onze gespecialiseerde collega’s doorstaan.

Hierbij wordt steevast de Belgische anti-discriminatiewetgeving gewaarborgd. Kandidaat-huurders worden enkel geselecteerd op basis van een objectieve en redelijke criteria. Zo kan wel rekening gehouden worden met bv. de solvabiliteit (ongeacht de bron van het inkomen) van de kandidaat ten opzichte van het goed en de onthaalcapaciteit van het goed ten opzichte van de grootte van de groep co-housers.

Huurders halen bijzondere voordelen uit co-housing, ook buiten het delen van de huurprijs. Zo kunnen de kosten voor elektriciteit, gas en water worden getemperd en kan een gemeenschappelijke inboedel aangekocht worden. Denk hierbij maar een aan een ruime sofa, grote salontafel of de wasmachine en de droogkast! Immers, als iedereen zijn steentje bijdraagt wordt alles veel betaalbaarder. Ook de tuin en de locatie die bij de woning horen zullen een stuk groter/beter zijn dan wanneer men alleen een huis of appartement wenst te huren

Last but not least zorgt co-housing voor sociaal contact. Als er iets is dat de voorbije coronajaren hebben geleerd, dan is het dat goed gezelschap onontbeerlijk is!

Wat doet VICUS voor verhuurders?

Waarom zou u als verhuurder uw woning of appartement ter beschikking stellen voor co-housing? Maakt dat de zaken niet nodeloos complex? Nee!

Hieronder vindt u een oplijsting van het VICUS verhuurvoordeel.

 1. Het zorgt voor maximalisatie van het rendement: Hogere huurprijzen zijn mogelijk aangezien co-housers vaker over meer inkomens beschikken per woning dan in een gebruikelijke verhuring. Aangezien de huurders over meer financiële draagkracht beschikken, is het een win-win voor alle partijen.
 2. Enkel de panden die voldoen aan voldoende kwaliteits- en omvangscriteria komen in aanmerking voor co-housing.
 3. VICUS zorgt voor een waterdichte verhuurgarantie.
  1. Indien u een woning via VICUS koopt die u wenst te verhuren, zorgt VICUS voor een gepaste kandidaat vanaf het moment dat u eigenaar wordt. Lukt dit niet, dan is onze verhuurbemiddeling kosteloos.
  2. Op deze manier loopt u geen enkel moment inkomensverlies op. Meer nog, VICUS verdient zichzelf automatisch. Als nieuwe eigenaar zou u pas vanaf aktedatum over uw pand kunnen beschikken en kunnen beginnen met de de zoektocht naar een huurder. Dankzij VICUS staat uw pand geen dag leeg en hoeft u zelf geen kandidaat meer te zoeken. Zo spaart u tijd en geld uit en verloopt de verhuring zo goed als gratis.
  3. Ons verhuurpakket wordt aan een onklopbaar tarief van 1 maand huur + btw aangeboden. Maar, zoals gezegd laten we deze kost vallen indien wij voor u geen huurder tegen akte vinden kunnen.
 4. Elke kandidaat-huurder wordt grondig, met respect voor de Belgische wetgeving, gescreened. VICUS selecteert de beste kandidaten, maar uiteraard kiest u als verhuurder met wie u in zee wenst te gaan.
 5. Totale adminsitratieve ontzorging:
  1. Waterdichte huurcontracten,
  2. Beheer huurwaarborg,
  3. Afsluiten nodige (brand)verzekeringen,
  4. Digitale en correct bewaarde plaatsbeschrijving op tegenspraak,
  5. Registratie huurcontract,
  6. Communicatie met de huurders en opvolging van de naleving van de huurdersverplichtingen.

Kortom, co-housing levert dankzij de doortastende verhuurbemiddeling van VICUS gegarandeerd een succesverhaal op voor huurder en verhuurder.

Wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen via info@vicusvastgoed.be en dan leggen wij graag een kennismakingsgesprek vast.

Tot snel!

Gratis Schatting Tool